Çayır Mera - Sulak Araziler İçin

Mera Tohumu karışımlarımız farklı iklim bölgelerine göre özel olarak hazırlanmaktadır. Çok yıllık yem bitkilerinden olan çayır mera 5-6 yıla kadar tarlada kalır.  Sertifikalı olması sayesinde devlet desteklemesinden faydalanabilir, yüksek verimi ile hayvanlarınıza rahatlıkla bakabilirsiniz.

Çok yıllık mera bitkileri aynı torbada buluşturarak bir karışım halinde ülke geneline ekim yaptırmaktayız. Çok yıllık mera bitkileri hayvanlarda süt ve besi artışı sağlar. Çok yıllık mera bitkileri hayvan besleme açısından elzem bitkilerdir. Çok yıllık mera bitkileri hayvancılığımız için paha biçilemeyen kalitede kaba yem üretirler.

Sürekli yeşil kalan mera, daima yeşil kalan mera, her mevsim yeşil kalan mera tohumlarını uzun yıllardır Türkiye genelinde ekimini yaptırmaktayız. Çiftçilerimiz bu mera karışımlarında hayvanlarını otlatarak hayvancılığını ucuza besleyebilmektedir.

Mera olarak kullanıma uygun ve birbirine uyumlu yem bitkilerinden oluşturulan çayır mera karışımlarına baklagil ve buğdaygil  grubundan da eklenerek karışımın besin değerlerini yükseltilebilir.Otlatarak kullanma şansı olmayan yetiştiriciler yeşil biçip yedirerek de hayvanlarını besleyebilir.

Ülkemizde yeterli suni çayır mera ekimi henüz yapılamıyor olsada ekim alanları giderek genişlemekte ve yaygınlaşmaktadır. Yapay çayır mera ekimleri sonbahar ve ilkbaharda yapılır. Dekara 5-6 kg tohum kullanılır. Küçükbaş hayvanlar bitki boyu 25 cm'e ulaştığında alana bırakılabilirler. Ancak büyükbaş için tercih edildiyse bitkinin ilkini bitki köklerini  korumak amacıyla biçip yedirmek daha sağlıklı olur.  Otlatılacak alan birkaç bölüme ayrılır; bir alanda sulama- gübreleme yapılırken diğer alanlarda hayvanlarınız otlayabilir. Böylece hayvanlarınız sürekli otlayabileceği alana sahip olur.

Kısa boy veya çamurda otlatılan çayır mera zarar görür.

Çayır mera ister otlatılarak ister yeşil biçerek istenirse de silaj ya da kuru ot yapılarak kullanılabilir. Süt ve besi hayvanlarında mükemmel verim artışları gözlenir. Tüyleri parlar, Tırnak-ayak ve meme sağlığında iyileşmeler görülür. İshal, şişkinlik hazımsızlık gibi sağlık problemlerine sebep olmaz.

Meraya çıkmadan kapalı şartlarda bakılan küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda zamanla sağlık sorunları görülmektedir. Dengeli bir metabolizmaya sahip olmaları için hayvanlara çayır mera ekip otlatmak son derece önemlidir.

Hayvancılık yapan tabiri caizse küçük çiftçiler ve büyük işletmeler hayvanlarına mera alanları oluşturmalılar. Çayır mera karışımı ekip hayvanlarınızdan yüksek kazanç sağlayabilirsiniz.

Torunoğlu Tohumculuk olarak ithal ve sertifikalı çayır mera tohumlarımız, tecrübemiz ve her türlü teknik destekle hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimizin yanındayız. Çayır mera yem bitkileri karışımları hakkında bilgi almak ve sipariş ver mei için: Tel: 0322 239 8808 GSM: 0532 266 4041- 0530 300 5273 - 0555 9975075 numaralarından firmamızla iletişime geçebilirsiniz.


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis