Flora-K (Çayır Mera)

FLORA –K YEM BİTKİLERİ TOHUMLARI

KURU ÇAYIR MER'A – SULU ÇAYIR MER’A KARIŞIMI

5 Yıllık çoklu karışım bir yem bitkisidir. Yapay çayır mera yem bitkisi olarak devlet desteklemesi vardır. 

FLORA-K mükemmel zemin örtüsüne sahip, strese (sert kışlar gibi), kuraklığa, basılmaya ve çiğnenmeye son derece dayanıklı sürekli çayır-mer’a dır.

İnek, manda, koyun, keçi, at gibi hayvanları iştahla hem yeşilini hem kuru otunu yerler. Bilhassa atların beslenmesi için Flora-K çok önemlidir. Atlarda gazlı şişlik neticesi sancıya yol açmaz. At'larda yüksek performans artışı sağlar. Ülke genelinde çok sayıda at hara sahipleri Flora-K çayır mera alanları kurmaktadır. Flora-K kuru otu atçılar arasında büyük ilgi görmektedir. Flora-K küçükbaş ve büyükbaş hayvanlarda çok yüksek et ve süt artışı sağlar.

Lezzetli, kolay sindirilebilir, enerji ve protein oranı yüksek bir kaba yemdir. Otlatmadan ve biçimden sonra hızlı gelişim sağladığı için yıllık yeşil ot ve kuru ot verimi yüksektir. Baharda yağışlardan önce azotlu gübre yapılması tavsiye edilir.

EKİM ZAMANI: Sonbahar ve erken İlkbahar aylarında ekim yapılır.

TOHUM YATAĞI: Düz, tesviye edilmiş ve sıkıştırılmış olmalıdır.

TOHUM MIKTARI: 5 - 6 kg/da Serpme veya uygun bir mibzerle ekimi yapılır.

EKİM DERİMLİĞİ: 1.5 – 2 cm olacak şekilde ekim yapılır. FLORA-K hem ziraat yapılabilen tarlalara hem de işleme imkanı olmayan çalılık  ve ormanlık arazilerdeki doğal mer’a alanlarına sonbahar yağmurlarıyla birlikte veya ilk baharda erkenci ekilir. Mümkünse bu arazilerde tohum saçıldıktan sonra hayvan sürüleri dolaştırılarak toprağın karışması ve sıkıştırılması sağlanmalıdır.

GÜBRELEME: Ekimden önce tohum 15*15*15NPK ile dekara 25-30 kg gübreleme yapılmalıdır. Bitkinin çıkışından 15 gün sonra dekara 25-30 kg %33'lük Amonyum nitrat uygulaması yapılmalıdır. Biçim ve otlatmalardan sonra aynı şekilde 25-30 kg %33'lük Amonyum nitrat veya Çinkolu İz elementli yaprak gübresi + deniz yosunu dönüşümlü olarak uygulanır. Yoğun
hayvan gübresi olan arazilerde gübre miktarı düşürülür.

Kısa girerken dekara 30 kg 15*15*15 NPK uygulanması bitkinin kök yapısının güçlenmesi açısından çok faydalıdır. Mümkünse toprak analizi yaptırılarak toprağın ihtiyaç duyduğu gübreleri önerilen miktarda kullanılması en doğru seçenektir.

ÇAYIR MERA OT ÜRETİMİ VE VERİMİ: Otlatılarak, kuru ot yapılarak, silaj yapılarak değerlendirilir. Mümkünse ekili alanı 1-2 kez biçtikten sonra otlatmaya geçilmelidir. Otlama boyu 25-30 cm'dir. Ekili alan 2 veya 3'e bölünerek otlatma yapılmalıdır. Bir alan otlatılırken önce otlatılan parçanın gübrelenmesi, mümkünse sulaması yapılır. 8 cm'den daha derin otlatma-
lardan kaçınılmalıdır. Çamurda otlatma yapılmamalıdır. Aşırı otlama mera'nın ömrünü kısaltır.

SULU ARAZİLER DE: Sulanabilir arazilerde erkenci ilkbahardan itibaren biçime başlanır. Her 20-25 günde düzenli olarak biçime gelir. Kış bastırana kadar bir çok kez biçim yapılır. Flora K en yüksek besleyici özelliğe 40 cm civarındayken sahiptir. Bu nedenle biçimleri 40-50 cm boydayken yapmak tercih edilmelidir. Her biçimde yonca'dan daha fazla yeşil ve
kuru ot verimine sahiptir. Ot kalitesi ve besini yonca'ya göre daha yüksektir. Besi ve süt hayvanlarında yüksek verim artışı sağlar.

KURU ARAZİLER DE: Erkenci ilkbahar'da hızla büyümeye başlar. İlkbahar yağışları devam ettiği müddetçe düzenli biçim ve otlatmaya gelir. Kurak sıcak aylarda Flora K büyümesini durdurur.

HAYVAN BESLEME: FLORA K çok yüksek besin değerleri ihtiva eden özel bir çayır mera karışımdır. Hayvanlar severek yer. Süt ve besin hayvanlarında çok yüksek verim artaşı sağlar. Gazlı şişlik ve ishale neden olmaz. Kondisyon ve besi artışı sağlar, tüylerde parlaklık meydana gelir. Ayak ve tırnak sağlığında iyileşme, dişi hayvanların döl verimlerin'de de olumlu gelişme sağlar. Besleme masraflarında %50'ye varan tasarruf, %15-20 hayvanlarda verim artışı ortaya koyar.

Avrupa'da süt sığırlarının enerji ihtiyaçlarının %50'sini çayır ve meralardan %25'i kuru ot ve silajdan %25'ni de kesif-konsantre yemlerden karşılanmaktadır.

 


Facebook Twitter Google+ LinkedIn Pinterest Addthis