16/09/2022
697

Mera Karışımı

Mera karışımı bilinen yem bitkileri tohumları içerisinde ne uzun ömürlü olanlardır. Mera karışımı büyükbaş ve küçükbaş hayvanlara yapay çayır mera oluşturmak için hayvan yetiştiricilerinin kullanımına sunulan karışımlardır. Torunoğlu Tohumculuk olarak yapay çayır mera karışım tohumlarının ülke geneline ekimini büyük ölçüde önemsemekteyiz. İlk kez 1999 yılında Torunoğlu Tohumculuk tarafından ticari olarak yapay çayır mera karışımı tohumları ülke geneline dağıtılmış, yüzbinlerce çiftçiye bugüne kadar mera karışımı tarlaları ektirilmiştir. Çiftçilerimizden bize ulaşan istihbaratlarda mera karışım tarlalarının 22 yıla kadar devam ettiği bilgisini memnuniyetle gururla çiftçilerimizle paylaşmaktayız.

Mera karışımı tarlalarında otlayan hayvanlarda çok yüksek süt artışları meydana gelmektedir. Hayvanların birinci sınıf kaba yem ihtiyacı yapay mera karışım tarlalarındaki bu karışım otlardan karşılanmaktadır. Suni mera karışımı hayvanların severek yedikleri bir kaba yem bitkisidir. Bu kaba yem bitkisinde çok sayıda yem bitkisi tohum karışımı vardır. Mera karışımı içerisinde iki grup yem bitkisi tohumları vardır. Birincisi baklagil yem bitkisi karışımları, ikincisi buğdaygil yem bitkileri karışımlarıdır.

Suni mera karışımı hayvanlarda yüksek verim artışı yapmasının yanında tırnak sağlığında düzelme, tüylerde parlama, döl tutma da iyileşme, hayvanların mastitis vakalarında azalma görülür. Hayvanlar mera tarlasında hareket halinde olduklarından metabolizmaları daha iyi çalışır. Geviş getirme yüzdeleri artar. Hayvanlar yediklerini ete süte çevirmede mera karışımları çok etkilidir.

Mera karışımı tohumlarının kalite yönünden ve ot tipi olması yönünden firmamız mühim ehemmiyet göstermektedir bu konuya. Amacımız çiftçilerimize daha uzun ömürlü, daha verimli, daha yüksek kaliteli mera karışım tohumları sunabilmektir. Torunoğlu Tohumculuk bu konuda ülke genelinde bir inanılmazı başarmıştır. Rakip ülkelerle ülkemizin hayvancılıkta rekabet gücünü arttırmaktadır. Uzun ömürlü daha birçok çayır mera yem bitkisi tohum çeşitlerini ülkemize kazandırmak için ummalı bir çalışma içerisindeyiz.

Türk hayvancılığını Türkiye’ye kazandırdığımız ryegrass, teff grass, silajlık soya, yapay çayır mera, şeker sorgumu gibi yem bitkilerinin yanında yeni yem bitkilerini de eklemek için hızlı bir tempoyla ısrarlı bir çalışma içerisindeyiz. Amacımız hayvancılığımızı içinde bulunduğu handikaptan kurtarıp daha mutlu yarınlarda daha müreffeh çiftçiler oluşturmaktır.

Türk hayvancılığının kurtuluşu yem bitkileri kaba yem ekiliş yoğunluğunu arttırmaktan geçmektedir. Bu yem bitkileri içerisinde yapay mera karışım bitkileri çok büyük önem arz eder. Firmamıza yem bitkileri konusunda ulaşarak tohum tedariğinde bulunabilirsiniz.