24/12/2018
1323

Teff Grass Yem Bitkisi

Teff Grass Yem Bitkisi

Teff grass yem bitkisi son yılların en çok tercih edilen yazlık yem bitkisidir. Teff grass yem bitkisini ilk kez ülkemize Torunoğlu Tohumculuk getirtmiştir. Yapılan ekimlerden mükemmel netice alınmıştır. Ülkemizde baş gösteren devasa kaba yem açığını kapatmada çok önemli bir rol üstlenecektir. Yazın kaliteli ot bulmak Türkiye koşullarında imkansızdı. Sadece sorgun sudan otu ile yazlık kaba yem açığı karşılanıyordu. Teff grass otu ile yazlık ot sorununa kesin çözüm bulunmuştur. 

Teff grass otu ince saplı , ince yapraklı bir buçuk metreye kadar boy yapabilen narin bir bitkidir. Çiftliğimizde yaptığımız teff grass denemelerinde teff grassın birbuçuk metre boy yaptığına şahit olduk.Dekardan bir biçime 700-800 kg kuru ot verdiğini, 3-4 kez biçildiğini tespit ettik.

Teff grass tohumunun iki çeşiti vardır. 

- Ot tipi teff grass

- Tahıl tipi teff grass

Ot tipi teff grass kaba yem ve hayvan yem bitkisi için ekilir. Teff grass tahıl tipi ise insan gıdası , tahıl amacıyla ekilir. Çiftçilerimiz tohum alırken ot tipi teff grass tohumu almaları gerekir. Tahıl tipi teff grass tohumunu sadece tahıl amacıyla eken çiftçilerimiz almalıdır. Ot tipi teff grass tohumu sadece firmamızda mevcuttur. Çiftçilerin aldanmaması için teffgrass tahıl tipini almamaları gerekir. Bazı kötü niyetli kişiler tahıl tipi teff grass tohumunu ot tipi teff grass tohumu olarak çiftçiye satmaktadırlar.

Teff grass tohumumuz ithal OECD belgeli orjinal tohumdur. 2019 baharında çiftçilerimize satışa sunulacaktır. 

Teff grass tohumu nasıl ekilir? 

Dekara 1 kg ekilir. Tarla çok ince şekilde hazırlanır. Tarlada kesekler iyicene ezilir. Tarla Sürgülenir (tapan) . Tohum kumla karıştırılır. Saçma ya da mibzerle ekim yapılır. Mibzerle ekilecekse mibzerin bıçakları yukarı kaldırılır. Hortumları boşa çıkarılır. Tohum gübre tarlanın yüzeyine saçılır. Sonra üzerine sürgünün önü kaldırılarak sürgü çekilir. Arkasından tarla sık sık sulanır. 4-6 günde tarla yemyeşil olur. Üzerine ekimden 3 hafta sonra %26 lık amonyum nitrat atılır.Sulamaya devam edilir. Aynı zamanda susuzluğa son derece dayanıklıdır. Az suyla kendini idame ettirebilir. 

Teff grass hasatı 

Teff grass 50 cm de biçilir. Çok yükselirse besini kaçar. Yeşilinde % 15-20 ham protein , kurusunda %9-14 ham protein bulunmaktadır.

Teff grass ekim zamanı 

Toprak ısındıktan sonra Nisan ayında ekim başlar. Ağustos 15' e kadar ekim devam eder. Sıcağı çok sever. Ryegrass otunun tersine bu yem bitkisi sıcak mevsimde gelişir.